Назад

БТПП участва в заседание на ЕИСК и във февруарската пленарна сесия в БрюкселЗам. председателят на БТПП Георги Стоев  участва в заседанието на Европейския икономически и социален комитет (EИСК) и във февруарската пленарна сесия на ЕИСК в Брюксел. По време  на заседанието  бяха обсъдени  най-добрите практики от сътрудничеството между ЕИСК и новата Европейска комисия, становища, които да бъдат разисквани на пленарната сесия и важни  доклади като Годишен обзор на растежа за 2015 г. и Правилник за дейността през 2015.
 
Председателят на Европейската комисия Жан Клод Юнкер представи политическите насоки на Европейската комисия. Последва дебат по стратегията „Европа 2020“ във връзка с разглежданите становища. Зам.-председателят на БТПП   участва в дебата  и в обсъждането на напредъка  в изпълнението на стратегията „Европа 2020“ и разисквания Годишен обзор на растежа за 2015 г.  на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка.
 
В Брюксел Георги Стоев участва и в среща на Бюрото на Групата на работодателите при ЕИСК с ръководители на украински работодателски организации и Американската търговска камара в Украйна.  В срещата участваха Олекси Мирошниченко - изпълнителен вицепрезидент на Конфедерацията на работодателите в Украйна и първи зам.-директор на представителите на работодателите на национално равнище,  Генадий Чижиков - председател на Търговската камара в Украйна и Родион Колишко - директор на отдел за развитие на работната сила към Федерацията на работодателите в Украйна и Тарас Качка, изпълняващ длъжността директор на Американската търговска камара в Украйна.  Георги Стоев информира участниците в срещата за 120-годишнината на БТПП. Председателят на Търговската камара в Украйна Генадий Чижиков изрази желание да посети България до края на 2015.
 

19.02.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад