Назад

Проведе се първа информационна среща по проект „Корпоративна социална отговорност за всеки“

Първа информационна среща по проект „Корпоративна социална отговорност за всеки“
 
 
Първа информационна среща по проект „Корпоративна социална отговорност за всеки“ www.csrforall.eu се проведе в София. Проектът се реализира от работодателски организации в Югоизточна Европа и Международната организация на работодателите(МОР). Асоциацията на организациите на българските работодатели също е включена в инициативите на проекта, и по-конкретно във втората му фаза, чрез активното участие на Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата. 
 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов потвърди ангажираността на организацията към проекта и към по-активно показване и комуникиране на дейностите по корпоративна социална отговорност на фирмите, членове на палатата. Той подчерта, че отговорният бизнес се грижи за служителите, мисли за околната среда, управлява правилно веригите си от доставчици и комуникира своите дейности в полза на обществото. Г-н Симеонов изрази мнение, че малките на стойност действия на работодателя могат да имат голямо отражение върху готовността и амбицията на служителя да даде повече от себе си и да се отблагодари за грижата на компанията. 
 
Камен Колев, зам.председател на Българската стопанска камара изрази удовлетворението си от ангажираността на всички работодателски организации в Югоизточна Европа към тема, която има капацитета да повишава конкурентноспособността на компаниите, които прилагат корпоративна социална отговорност. Макар, че голяма част от МСП гледат на тези дейности като тежест и бреме, което носи допълнителни разходи, друга част не знаят какво представлява корпоративната социална отговорност, а трети са информирани, но не я прилагат, работодателските организации в региона, с правилните насоки на Международната организация на работодателите ще изпълняват проект „КС
О за всеки” в периода 2015 – 2017 г.
 
Теодор Дечев, директор Индустриални политики в Асоциацията на индустриалния капитал в България обърна внимание на факта, че корпоративната социална отговорност се практикува в нашата страна, че фирмите участват в социалния диалог. Той постави въпросите за необходимостта от приобщаване към практиките на КСО и микро и малките предприятия и доброволния характер на КСО, които стоят пред българския бизнес.
 
Зам.министър – председателят и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин не успя да участва лично в срещата, но изпрати поздравително писмо към организаторите и участниците в срещата, като подчерта важността на темата, към която българското правителство има особено отношение. 
 
Пълно представяне проектът „КСО за всеки” направи Нил Мит, координатор на проекта и представител на Турската конфедерация на работодателските асоциации. Проектът има за цел да допринесе за развитието на по-динамични организации на гражданското общество, които да участват активно в обществения дебат на теми демокрация, правата на човека, социалното включване и на върховенството на закона.
 
Партньори по проекта са работодателските организации в България, Македония, Румъния, Сърбия, Черна гора, Турция и Хърватия. 
 
По време на първия етап на проекта са проведени дейности, насочени към укрепване на капацитета на работодателските организации и предприятия и обучаване на експерти. През втората фаза, проектът ще акцентира върху информираността на работодателите относно социалната отчетност и повишаване на броя на експертите – обучители в тази област.
 
В дискусията по темата се включи Марина Стефанова, изпълнителен директор на Сдружение „Българска мрежа на Глобалния договор на ООН”. Тя уточни, че мрежата покрива 24 сектора в България и насърчава нефинансовото отчитане на компаниите. Освен това все по-често се осъществяват колективни проекти, свързани с КСО. Само през 2014 г. мрежата е организирала и е участвала в 40 събития с тази тематика.
 
Георги Руйчев, изпълнителен директор на Български форум на Бизнес лидерите представи дейността на своята организация, която от 12 години организира годишни награди за фирмите, проявили КСО. На 25 февруари предстои церемонията за награждаване на най-добрите проекти за изминалата година, като кандидатите са 55 компании със 77 проекти.
 
Мануела  Тотева, мениджър комуникации на Аурубис България представи опита на компанията в сферата корпоративна социална отговорност. Сред проектите на Аурубис в България са: насърчаване на служителите да бъдат отговорни към околната среда, да живеят здравословно, да даряват средства за различни каузи, както и проекти за подкрепа на общините Златица и Пирдоп.
 
Презентациs - Нил Мит, координатор на проекта: ТУК
 
Презентация - Марина Стефанова, изпълнителен директор на Сдружение „Българска мрежа на Глобалния договор на ООН”: ТУК
 
Презентация - Мануела  Тотева, мениджър комуникации на Аурубис България: ТУК
 

20.02.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад