Назад

Ролята на държавата и бизнеса в защита на личното имущество при природни бедствия

Концепция на модел за подпомагане от държавата в преодоляване на имуществените щети, причинени от бедствия представи финансовият министър Владислав Горанов по време на конференция в София, посветена на ролята на държавата и бизнеса в защита на личното имущество при природни бедствия. В конференцията участваха членове на правителството, включително вицепремиерът Томислав Дончев, представители на застрахователния сектор, б научните среди, БЧК, междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при Министерския съвет, неправителствени организации. БТПП бе представена от председателя на Палатата Цветан Симеонов.
 
В рамките на форума бяха разисквани уроците от бедствията, проблемите, нормативната база, рисковете и практиката на оказване на помощ и дарителски кампании.
 

24.02.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад