Назад

Общо събрание на Асоциацията на балканските търговски палати в Скопие

В Скопие се проведе Oбщо събрание на Асоциацията на балканските търговски палати /АВС/ под мотото - „2015-година на конкурентноспособността в региона”.
 
Домакин бе председателят на Стопанската камара на Македония Бранко Азески. Участие взеха председатели и представители на търговските палати на Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Кипър, Румъния, Сърбия, Турция и Черна гора. 
 
Председателят на Стопанската камара на Македония представи конкурентоспособността като предпоставка за подобрен успех на световните пазари. Постигането на тази цел е възможно чрез осигуряване на микро-конкурентоспособност на ниво предприятие и благоприятен бизнес климат, който насърчава въвеждането на нови продукти, процеси и инвестиции. 
Участие взе и Рифат Хисарчиклиоглу, председател на Съюза на камарите и стоковите борси на Турция, по темата за В20 – като опция за дългосрочно повишаване на конкурентоспособността на региона чрез сътрудничество между бизнес общността, правителството и всички заинтересовани страни. 
 
В изказването си на Общото събрание на Асоциацията председателят на БТПП Цветан Симеонов акцентира върху ролята на търговско-промишлените палати в усилията си за повишаване на конкурентоспосбността чрез предоставяне на услуги в полза на бизнеса. Той представи новите услуги на БТПП в полза на търговията и промишлеността  – мобилни приложения, улеснен достъп до база данни с промени в законодателството, до електронната система на Арбитражния съд към БТПП, както и бъдещи инициативи на Палатата. 
 
Проведено бе и честване по повод 93-тата годишнина на Стопанската камара на Македония.
 

18.02.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад