Назад

Общото събрание на БГФМА избра нов управителен съвет

На проведено в края на миналата седмица заседание на Общото Събрание на Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА)* в Интерпред – Световен търговски център София, бе избран нов Управителен съвет на асоциацията.  
 
БГФМА е пряк член на БТПП и също член на Съвета на браншовите организации към Палатата. 
 
Непосредствено преди откриването на Общото събрание на БТФМА, главният секретар на БТПП Васил Тодоров, който бе гост на събитието, представи дейностите на Палатата в подкрепа на бизнеса и потенциала за сътрудничество. Като национално представителна работодателска организация, БТПП участва активно в тристранния диалог и отстоява интересите на предприемачите и браншовите организации.
 
Членовете на новия Управителен съвет са:
1. Горан Миланов - председател на УС на БГФМА, управител на фирма Видако
2. Никола Игнатов - зам. председател на УС на БГФМА, пропърти мениджър на Тишман Мениджмънт Къмпани
3. Тошо Киров - зам. председател на УС на БГФМА, управител на Фърст Фасилити България
4. Лора Влахов, изпълнителен директор на Интерпред – Световен търговски център София
5. Кирил Илиев – управител Гео Фасилитис
6. Деян Кавръков – управител ТСМ
7. Валери Левиев – управител Фасилити Мениджмънт БГ
8. Огнян Стоев – фасилити мениджър Хюлет Пакард
9. Иван Велков – НСНИ
 
Общото събрание на БГФМА избра и нов контролен съвет, който е в състав Ангелина Славкова, Емил Мечикян и Мартин Воев от фирма Лендмарк Пропърти мениджмънт.
 
Новият управителен съвет си постави високи цели за двугодишният си мандат, сред които са:
- Развиване на обучителни програми по фасилити мениджмънт във висши учебни заведения
- Заздравяване на отношенията на БГФМА със сродни организации в България и Европа
- Участия в работни групи за промяна и усъвършенстване на нормативната уредба, свързана с управлението на сградния фонд
- Развитие на Европейски и български проекти за популяризиране на фасилити мениджмънта.
 
 
_________
 
*Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация е създадена през 2008 г. С повече от 50 члена, БГФМА представлява някои от най-важните компании, който предоставят цялостни FM услуги - технически, инфраструктурни и търговски. Сред членовете ни са и такива компании, които предоставя услуги по управление на недвижими имоти, както и доставчиците на отделните услуги като почистване, ИТ услуги и др. В това число влизат и фирми с голям сграден фонд, които са внедрили фасилити мениджмънта, като банки, застрахователни компании, големи компании за аутсорсинг и други. Физически лица като административни директори, пропърти и асет мениджъри, са също част от сдружението.
 
Сътрудничеството на Асоциацията с правителствени и местни власти дава на БГФМА възможността да участва в дискусията относно законодателни промени, касаещи управлението на сгради.
 
За повече информация:
Петър Ташев
Изп. секретар БГФМА
+359 887 499 443
ptashev@bgfma.bg
www.bgfma.bg
 

27.02.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад