Назад

Среща с министъра на здравеопазването

Възможностите за намаляване на разходите  по веригата за снабдяване в здравеопазването и повишаване на безопасността за пациентите чрез прилагане на международните стандарти GS1 представи председателят на БТПП Цветан Симеонов пред министъра на здравеопазването Петър Москов по време на среща в министерството. В срещата участва и зам. министърът на здравеопазването Ваньо Шарков. 
 
Повод за срещата е доброто намерение за реформиране на здравния сектор с цел постигане на ефективност на използваните средства, проследимост на дейностите и намаляване на грешките, за което именно допринасят стандартите GS1. В световен мащаб използването на стандартите GS1 в здравеопазването е свързано с модернизация на веригата на снабдяване и повишаване безопасността на пациентите. Използването им води до повишаване на ефективността на системите чрез осигуряване на оперативна съвместимост, освен с други системи в национален мащаб, така и със системи в държавите, които вече са провели здравна реформа. В хода на разговора бяха посочени конкретни примери за вече реализирани решения в други страни като Австралия, Турция, Франция и др.
 
По време на срещата бе връчено официално писмо от председателя на БТПП, в което във връзка с планираната електронизация на здравеопазването в България, се обръща внимание върху възможностите, които предоставят стандартите GS1. 
 
От страна на БТПП, председателят на Палатата Цветан Симеонов пое ангажимент за оказване на методична помощ за формулиране на заданията, свързани с набиране, протичане и ползване на информация в сферата на здравеопазването, без това да бъде заплащано. Палатата се ангажира и с дистанционно обучение както на служители на министерството, така и на представители на фирми-подизпълнители. 
 
Допълнителна информация за прилагането на международните стандарти GS1 в здравеопазването: ТУК
 
Повече информация за  GS1 България: ТУК
 
 

17.02.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад