Назад

Българската търговско-промишлена палата подкрепя предстоящото гласуване в ЕП по директивата за навременното плащане

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) подкрепя предстоящото гласуване в ЕП на поправка в директива за закъснелите плащания . То би подобрило достъпа на бизнеса до така необходимите средства за завъртане на бизнес цикъла, в момент, когато източниците на външно финансиране все още са редки, особено за малките и средни предприятия.

Най-голямата работодателска организация - БТПП възприема като работеща позицията на БИЗНЕСЕВРОПА и ЕВРОПАЛАТИ за отказ от вмешателство в договорната свобода в междуфирмените взаимоотношения, като една от основите на европейското частно право.

В условията на икономическа криза, когато трябва да бъде подкрепян активния бизнес, обсъждането на кодекс за бързо разплащане и процедури за посредничество, ще позволят да не се налагат предварителни условия за междуфирмените отношения, да се разчита на законите на конкуренцията и равнопоставеното третиране на икономическите субекти. Това трябва да става без субективна намеса и при прозрачно определяне на отношението към тях.

Това е позиция изразена от председателя на БТПП Цветан Симеонов по повод предстоящото гласуване в Европейския парламент на поправка в Директивата относно закъснелите плащания и нуждата от строги правила за държавните власти, изразени по-рано в съвместно изявление на БИЗНЕСЕВРОПА и ЕВРОПАЛАТИ, които представляват 96 % от малките и средни предприятия в европейския регион.

Пресслужба БТПП
22-03-2010

Вижте оригиналния текст на позицията на БИЗНЕСЕВРОПА и ЕВРОПАЛАТИ на адрес http://www.eurochambres.eu:80/content/default.asp?PageID=1&DocID=2314
Прилагаме и превод на позицията БИЗНЕСЕВРОПА и ЕВРОПАЛАТИ


22.03.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад