Назад

Предложения за насърчаване развитието на българския капиталов пазар чрез приватизация на компании чрез Българска фондова борса

Писмото е подписано от Българска фондова борса – София АД и седем организации и е адресирано до г-н Бойко Борисов, г-н Симеон Дянков, г-н Трайчо Трайков.

Вижте пълния текст на ПИСМО подписано от Българска фондова борса – София АД, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българска асоциация на управляващите дружества, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

и пълен текст на Списък на европейски енергийни компании с мажоритарно държавно участие, които са регистрирани за търговия на организирани пазари на ценни книжа.
10.03.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад