Назад

БТПП не е безразлична към това, как търговските вериги и техните доставчици в България ще се справят с кризатаНа 17 март 2010 година се проведе кръгла маса на тема Проблеми и переспективи при приложение на стандартите GS 1 в България . Срещата беше инициирана от Съвет GS 1 България към БТПП. В отговор на поканата се отзоваха представители на МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, Билла България ЕООД, Кауфланд България ЕООД, Доверие Брико АД Европа-ВН ЕООД, Промаркет ООД и Фродо маркет ООД.

В слово към участниците в кръглата маса Цветан Симеонов, Председател на БТПП и Председател на Бюрото на Съвет GS 1 България, заяви че БТПП не е безразлична към това, как търговските вериги и техните доставчици в България ще се справят с кризата. Стандартите GS 1 са се утвърдили в световен мащаб като правила, които улесняват взаимоотношенията между всички участници по веригата и са ефективен инструмент при оптимизиране на процесите вътре във фирмите и в комуникацията между търговските партньори. Съобразяването с тези правила сега е обвързано с разходи, които в кратко бъдеще ще бъдат оправдани. Цветан Симеонов отправи апел към търговските вериги да съдействат на Националната организация GS 1 да се пребори с нелегитимните номера, с което да се защитят интересите на нейните членове и да се гарантира интегритета на системата. Идентификацията на стоки и услуги по стадартите GS 1 е заложена в основата на стабилни системи за проследимост, удостоверяване на автентичността на продуктите, борба с фалшификатите, безопасност на храните, безопасност на пациентите и др.

В дискусионен план бяха набелязани проблеми, регистрирани както от страна на организацията така и от страна на търговските вериги и бяха обсъдени действия за отстраняване им в рамките на едно дългосрочно трайно сътрудничество.

Като част от подготовката за бъдещо внедряване, представителите на търговските вериги бяха запознати с възможностите на новата символика GS 1 DataBar , която се използва за уникално маркиране на стоки с променливи тегла и пресни продукти. На този етап е необходимо да се проучи доколко веригите имат готовност да работят с тази символика и какво е необходимо за пренастройване на наличните системи.

Обсъдена беше необходимостта от включване в Мрежа за глобална синхронизация ( GDSN ), която о сигурява достъп на партньорите по веригата за снабдяване до информация, съпътстваща различните бизнес процеси и заедно с това позволява проследяване движението на стоките в глобален мащаб . Националната организация GS 1 планира да проведе семинар по темата, ориентиран към търговци и производители, на който ще бъде изнесена презентация от един от водещите оператори в това направление SA 2 Worldsync .
17.03.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад