Назад

Редовно заседание на членовете на бюрото на Съвет GS 1 БългарияНа 11.03.2010 г. се проведе редовно заседание на членовете на Бюрото на Съвет GS 1 България към БТПП при дневен ред:
  1. Утвърждаване на списъка с новоприетите членове на Съвет GS 1 България за периода 05.10.2009 г. – 08.03.2010 г. и списъка на фирмите с прекратено членство поради неплащане на членски внос /чл. 17 (4)/,
  2. Доклад за постигнатите резултати през 2009 г.,
  3. Информация относно GS1 Global Forum 2010,
  4. Доклад относно анкетното проучване, което се провежда в рамките на проект "Core Implementation Measures ".

В представената информация за Глобалния форум 2010 беше отбелязано, че вече е влязла в сила новата организационна структура, която е дефинирана по проект „Организационна ефективност”. В следващите години дейността на организацията е подчинена на мотото „От визия към действие. GS1 обединява усилията си за разкриване на нови възможности.”, което определя GS 1 като единна, интегрирана и ефективна международна организация, която с действията си се стреми да предостави по-качествени услуги за своите членове. В тази връзка се работи в две основни структурни направления: разработка на нови стандарти (Standards Development) и дейности в различните отрасли (Industry Engagement).

По отношение на стандартите за автоматична идентификация особено внимание се обърна на внедряване на новата символика GS 1 DataBar , а по отношение на електронния обмен на данни съществен интерес сред участниците на форума предизвика платформата CashEDI на GS 1 Германия , чрез която се управляват паричните потоци между търговските и Централната банка в Германия, като се използват идентификационните ключове GS1 и стандартите eCom.

На заседанието на Бюрото на Съвет GS 1 България към БТПП се обсъдиха и въпроси, които да бъдат дискутирани на предстоящата кръгла маса с управителите на търговските вериги в България и необходимостта да се проучат възможностите за изграждане Data Pool в рамките на Глобалната мрежа за синхронизация на данни.
11.03.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад