Назад

"Европейска седмица на МСП -2010"

БТПП е национален координатор на провежданата от Европейската комисия


През тази година Европейската комисия за втори път ще проведе седмица на МСП, която официално ще стартира на 25 май и ще продължи до 1 юни 2010 г. Целта на тази инициатива е да се проведат паралелно различни акции и събития във всички страни членки на ЕС, които да обединят усилията на организациите от Европа, предоставящи услуги на бизнеса и да допринесат за по-добрата информираност на малките и средни фирми за икономическите политики на Съюза, предимствата и стимулите за насърчаване развитието на предприемачеството и разширяване на транснационалните контактни мрежи.

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Българската търговско-промишлена палата са национални координатори на инициативата за България и имат задачата да информират всички организации, които предоставят услуги на бизнеса да се включат в кампанията.

Организаторите на събития, които желаят да проведат мероприятия в рамките на седмицата трябва да регистрират своята инициатива в сайта на ЕК. Желателно е инициативите да се планират за провеждане в периода май-юни 2010 г., когато Брюксел ще проведе и общи информационни акции, конкурси, виртуални игри и др. събития. След регистрация, организациите ще получат достъп до електронните информационни материали, разработени от ЕК специално за седмицата, които могат да използват при провеждане на своите инициативи, както и печатни материали, които ще им бъдат изпратени.

При провеждането на инициативите Европейската комисия особено разчита на създадените и подпомагани от нея мрежи като “ Enterprise Europe Network ”( EEN ) , “ Business Direct “, “ Business Innovation Centers “( BIC ) и др.

Повече информация за целите и задачите на кампанията, инициативите, които бихте могли да проведете под чадъра на Европейската седмица на МСП, Наръчник за организаторите на събитияhttp://ec.europa.eu/enterprise/intsub/sme-week/EuropeanSMEWeek2010%20-%20EO%20GUIDE.pdf както и регистрация на събитията можете да намерите на адрес:http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/.

За допълнителна информация моля обръщайте се към: г-жа Мариана Танчева, Директор
„Европейска интеграция и проекти”, БТПП, тел.: (02) 988 34 82, e-mail: mtancheva@bcci.bg.


18.03.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад