Назад

Сътрудничество между БТПП и МВнР по въпроси за ЧИС

Възможностите за сътрудничество между БТПП и Министерство на външните работи по въпросите на Черноморското икономическо сътрудничество и актуалната ситуация на Бизнес съвета на ЧИС бяха обсъдени на среща между Росица Стоева, началник на отдел „Регионално сътрудничество”, МВнР, и председателя на Палатата Цветан Симеонов. 
 
Председателят на БТПП информира за предложенията от страна на Палатата относно оптимизиране дейността на Съвета и отбеляза необходимостта от механизъм на съдействие между Палатата и Министерството.
 
Обменени бяха и други идеи за по-тясно сътрудничество и предстоящи съвместни проекти, в които БТПП би могла да се включи. Специален акцент бе поставен на предстоящото председателство на България на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа /ПСЮИЕ/ в периода юли 2015 – юни 2016 година.
 

02.02.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад