Назад

Среща със зам.-председателя на Българска асоциация „Труд, здраве и безопасност“Възможностите за разширено сътрудничество между браншовите организации в балканските страни обсъдиха по време на среща в БТПП зам.-председателят на Българска асоциация „Труд, здраве и безопасност“ Йордан Стойков и председателят на БТПП Цветан Симеонов. Предстои темата да бъде разисквана и в рамките на Асоциацията на Балканските палати при предстоящата в Скопие на 18 февруари 2015 г. Среща на председателите на търговските палати от балканските страни.
 
Друг акцент в разговора бе възможността за повишаване на ефективността на обучението по хигиена и безопасност на труда чрез лектори, излъчени от  Българска асоциация „Труд, здраве и безопасност“.
 
Дискутирани бяха и въпроси, свързани със Закона за обществените поръчки   (ЗОП), по- специално – разпоредбите, отнасящи се до поръчки предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Въпреки добрите намерения с цел подпомагане на такива предприятия, практиката установи че повечето нямат капацитет за изпълнение на поръчките, също че кандидати, които не попадат в категориите за тези предприятия и кооперации отпадат от обществени поръчки и офертите им не се отварят и разглеждат. Често  кандидати са принудени да правят специални предприятия и кооперации,  с които да могат да кандидатстват. 
 
Според БТПП удачно би било всички кандидати да могат да участват, респ. да се разглеждат офертите им, като на специализираните  предприятия или кооперации на хора с увреждания се дават допълнителни точки.
 

30.01.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад