Назад

Среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в БългарияКамарата на испанската промишленост и търговия в България /КИПТБ/ бе домакин на поредната, вече установена традиция за многостранно сътрудничество, среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати към БТПП. 
 
Първата за 2015г. среща бе открита от Алберт Марко, председател на КИПТБ, който представи основната мисия и цели на Камарата. В организацията членуват над 22 фирми, като ръководството на КИПТБ отчита, че активността на испанските компании не е особено голяма в Източна Европа. Въпреки това се откриват нови сфери на сътрудничество и насочване на испански инвестиции в областта на инфраструктурата, изграждане на заводи за фуражи, на стопанства за отглеждане и обработка на риба.
 
Зам.-председателят на КИПТБ Делян Гривишки представи основните проблеми, които испанските фирми срещат на българския пазар, а именно: затруднение при участие в тръжните процедури, „предвидимост на законодателството“, непризнаване на образователните степени и получени дипломи.
 
Извършен бе кратък обзор на дейността на Клуба на смесените палати през 2014г. от експерт в дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“, БТПП. През 2014г. са проведени 3 срещи на Клуба като акцент е била необходимостта от иновативност в дейността на палатите и улеснение на бизнеса. 
 

30.01.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад