Назад

Семинар за Безопасни и здравословни условия на труд се проведе от 26 до 28 февруари 2010 г. в гр. Банкя

С участието на членовете на Съвета на председателите на БТПП и РТПП (К) бяха представени добрите практики по осигуряване и спазването изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в предприятия и фирми.

Заместник-председателят на РТПЗК-Разград г-н Слави Илиев разясни с примери опита и практиките на Службата по трудова медицина по извършване на услуги и даване на консултации за фирми и членове на БТПП.

Г-н Станимир Цоцов – член на УС на БТПП, заместник-председател на НОИ от квотата на работодателите и представител на БТПП в Комисията по осигурителните отношения на НСТС, информира за становището на палатата по предложенията по промени в Пенсионната система.

Членовете на Съвета на председателите на БТПП бяха информирани за изпълнението на европейски проекти на палатата и за дейността на НЦПО в системата на БТПП.
28.02.2010 г.
Назад