Назад

Разясняване процедурите за възлагане на обществени поръчки към ООН

Как българският бизнес да кандидатства за над 7000 позиции за доставки и услуги с гарантирано финансиране


В БТПП се проведе семинар за разясняване на процедурите за възлагане на обществени поръчки към програмите и инициативите на ООН.

Това е един голям и сигурен пазар с над 7000 позиции за доставки и услуги с гарантирано финансиране – отбеляза в своето приветствие г-н Иван Стоименов, Главен секретар на БТПП. Той изтъкна, че потенциалното бизнес партньорство с ООН е особено актуална в период на икономическа стагнация и засилена конкуренция.

Според г-н Иво Мускуров, началник на отдел „Икономически, финансови и бюджетно-административни въпроси” в Дирекция „ООН и глобални въпрос” в Министерството на външните работи, българският бизнес трябва да използва логистичните си предимства за регистрация на фирми за възлагане на обществени поръчки за доставка на стоки и услуги към ООН. Това е така защото повечето от кризисните райони, в които ООН осъществява своята миротворческа и дейност и реализира не малка част от своите проекти се намират на Балканите, в Близкия изток и Африка.

Подробностите и условията за кандидатстване представи г-жа Уенди Нобъл (Wendy Noble) , която е от отдел Обществени поръчки на Секретариата на ООН. Достъпът до глобалния пазар на ООН, Безплатната регистрация позволява българските производители и доставчици да станат видими за всичките 20 агенции в системата за участие в търгове за доставки. Според г-жа Нобъл за предпочитане са фирмите с международен експортен опит, но ако такъв още няма, съответната фирма ще може да стане доставчик на стоки и услуги за офисите на ООН за територията на България.
24.02.2010 г.
Назад