Назад

Промени в ръководството на Арбитражния съд при БТППИзпълнителният съвет на БТПП разгледа на своето заседание, проведено на  28 ноември 2014 г.  въпроса за ръководството на Арбитражния съд  (АС) при БТПП и реши да  удовлетвори депозираната преди няколко месеца молба на проф. Силви Чернев за освобождаването му като  председател на АС при БТПП, както и да бъде предложен за почетен председател на АС при БТПП.
Въз основа на получения мандат от Управителния съвет, Изпълнителният съвет на БТПП избра за нов член на Президиума на АС  проф. Ангел Калайджиев на мястото на проф. Силви Чернев.
 
За нов председател на Арбитражния съд при БТПП Изпълнителният съвет на БТПП избра доц. д-р  Кристиан Таков, член на Президиума на АС до сега.
 
Изпълнителният съвет на БТПП прие и решение, с което увеличава броя на зам.-председателите от двама на трима и избра за зам.-председатели Ружа Иванова (досегашен  зам.-председател и член на Президиума на АС), Александър Кацарски (досегашен зам.-председател и член на Президиума на АС) и  Ангел Калайджиев (нов член на Президиума и  нов зам.-председател на АС).
Изпълнителният съвет на БТПП преизбра останалите членове на Президиума на АС , а именно: Марин Лазаров, Евгений Стайков, Ивайло Дерменджиев.
 

02.12.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад