Назад

Семинар в БТПП - Изискванията на ЕС за пускане на продукти на вътрешния пазар

Enterprise Europe Network към БТПП проведе семинар на тема „Законодателна европейска и национална рамка за пускане на пазара на Европейския съюз на продукти. Сертификация на продукти и системи за управление“.
 
Участниците в обучението бяха запознати с процедурите, през които една фирма трябва да премине, преди да пусне свой продукт на вътрешния пазар на ЕС. От изключителна важност за фирмите е да са наясно със законодателните изисквания за сертификация на продуктите, директивите, налагащи „СЕ“ маркировка, стандартите за безопасност, както и изискванията на националното законодателство. Бяха представени също нотифицираните органи в България, които извършват оценка на съответствието на продуктите спрямо изискванията на съответните наредби.
 
На присъстващите на събитието бяха представени ползите от внедряването на системи за управление на качеството за фирмите –  подобряване на вътрешните организационни процеси и поддържането на високо ниво на конкурентоспособност. Специално внимание бе отделено на видовете одит и етапите, процесите и основните елементи при сертификацията на продукти и внедряване на системи за управление на качеството, както и на задължителните и доброволните сертификати,
 
Семинарът бе проведен в интерактивна форма с множество дискусии между участниците и лекторите от TÜV Akademie Rheinland и ТЮФ Норд България.
 
Цветина Андреева, експерт от EEN към БТПП, запозна участниците с услугите и възможностите, предоставяни от най-голямата мрежа в света в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network.
 
За повече информация: Европейски информационен и иновационен център към БТПП, Е-mail: een@bcci.bg, тел: 02 8117 505; 8117 515; 8117 525.

01.12.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад