Назад

НСТС обсъди проекта на държавния бюджет за 2015 година

Проведено бе първото заседание на Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) под председателството на вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Разгледан бе проекта на Закон за държавния бюджет за 2015г.и проекта на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване.
 
В заседанието участваха представители на работодателите и синдикатите, експерти от НОИ, Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика. Представител от БТПП бе главният секретар на Палатата Васил Тодоров.
 
Вицепремиерът посочи, че въпреки липсата на пълен консенсус по разглежданите проекти, дискусията е била конструктивна и в рамките на разговорите са дадени редица идеи.  По време на заседанието социалните партньори изразиха становищата си по отношение на приходите и разходите, заложени в бюджета, както и по отношение на необходимите реформи. „Подчертаха се несъгласията, но имаше и съгласие, че след свръхдефицита тази година следващата година трябва да влезем в рамките на позволения и от ЕС дефицит, както и че е необходимо да се осигурят максимално средства за финансиране и съфинансиране по европейски програми“, посочи Калфин.
 
Главният секретар на БТПП изрази позицията на Палатата, подкрепяйки някои параметри на проекта за държавен бюджет и представяйки резерви към други. В изказването си той посочи, че БТПП подкрепя основния приоритет на данъчната политика  за запазване на данъчните ставки за корпоративни данъци и тези на физическите лица като важен стимул за инвестиции, икономически растеж и заетост. Като относително положителна стъпка може да се оценено и намаляването на бюджетния дефицит до 3% от БВП през 2015 г. (спрямо 3.7% очакван дефицит през 2014 г).
 
При обсъждането на проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване, беше изразена позицията на БТПП за запазване на размера на минималната работна заплата за 2015 г., което съотвества на консервативната прогноза на правителството за икономически ръст от 0,8%. Възражения бяха отправени срещу предложенето за увеличаване на тавана на осигурителния доход на 2600 лв., както и спрямо запазването на задължението на работодателите да плащат обещетение за първите три дни болнични, което беше прието първоначално като времена мярка за справяне с икономическата криза. 
 
Работодатели и синдикати настояваха за повече реформи в здравеопазването, социалната политика и енергетиката.
 
Становището на БТПП - ТУК
 

01.12.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад