Назад

Конференция относно възможностите за малкия и среден бизнес от трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции

„Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции /ТПТИ/: перспективи пред малкия и средния бизнес“ бе тема на конференция, организирана от  Американската търговска камара в България, Конфиндустрия България, в сътрудничество с Посолството на САЩ в София и Българската търговско-промишлена палата.
 
Конференцията се проведе под знака на италианското председателство на Европейския съюз, като бе открито от вицепремиерът по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева. Тя потвърди думите на Жан Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, че Европа ще направи всичко възможно за подобряване на търговските и инвестиционни взаимоотношения между САЩ и ЕС. Инвестициите в нашата страна са намалели с 1/3 през 2014 г. в сравнение с 2013 г. и България се нуждае от търговското споразумение, като вид пакет от стимулиращи мерки за възстановяване на икономиката. Вицепремиер Меглена Кунева изрази готовността на държавата за активно участие в преговорния процес. 
 
Особено внимание бе обърнато и на предизвикваните от подобно партньорство притеснения, свързани с генномодифицирани стоки, шистов газ, хранителни продукти от клонирани животни и др. Меглена Кунева подчерта, че Европа няма да отстъпва от високите стандарти за качество на продуктите и стоките и опазване на околната среда. Според нея споразумението не търси най-малкия общ знаменател както за стандартите, така и за цените, а цели реално и ползотворно сътрудничество. 
 
Министърът на икономиката Божидар Лукарски посочи, че трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции привлича всеобщо внимание – от политическите среди, неправителствените организации, бизнеса. Безспорно има много предизвикателства, опасения и очаквания, но България се стреми към отворени отношения с обществото, ясни преговорни условия, прозрачност и диалог с европейския бизнес. Като цяло очакваните резултати от ТПТИ са увеличаване на търговията и износа, секторна конкурентноспособност и производителност, които ще доведат до икономически растеж, иновации и заетост. За да се постигне всичко това, трябва да се предприемат основни мерки за улесняване достъпа до нови пазари, финансиране на бизнеса и намиране на партньори, поясни икономическият министър.
 
Посланикът на САЩ в България Н.Пр. Марси Рийс и италианският посланик у нас Н.Пр. Марко Контичели също взеха отношение по темата на конференцията. 
 
Н.Пр. Марси Рийс потвърди, че САЩ е убедена в необходимостта от трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции, както и в положителните му ефекти – повишаване на експорта в двете посоки и утвърждаване силата на двете икономики на ЕС и САЩ. Според САЩ, улесняването на достъпа на пазара от двете страни на океана ще доведе до икономически растеж. Специално за България очакванията са повишаване на износа на България за САЩ със 7,7 %, според проучване на БАН.
Посланик Рийс поясни с пример, че след влизането в сила на споразумението за сътрудничество между ЕС и Корея, износът на ЕС за азиатската страна нараства с 24%. Добър образец е и приложението на Северноамериканското споразумение за свободна търговия.
 
Италианският посланик у нас Н. Пр. Марко Контичели изрази очакване за създаване на едно балансирано, амбициозно и стратегическо сътрудничество между Европа и САЩ. Италия очаква от партньорството отпадане на тарифни и нетарифни бариери в търговията, запазване и съблюдаване на интелектуалните права на собственост за италианските продукти.
 
Във втория панел, модериран от председателя на БТПП Цветан Симеонов, бяха представени възможностите и стимулите за малкия и среден бизнес от подписване на споразумението на трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции.
Цветан Симеонов обобщи данните от анкетно проучване, извършено сред членовете на Палатата, относно ефекта от Споразумението между ЕС – САЩ. 46 % от МСП споделят, че основен ефект от ТПТИ ще бъде възможността за установяване на нови контакти и партньорства. 
 
Дияна Найденова, директор „Външноикономическа политика” към Министерство на икономиката, представи развитието на двустранната търговия със САЩ като акцентира, че след премахване на митата и другите тарифни ограничения върху стоките, българският износ става конкурентоспособен на американския пазар. Посочени бяха и приоритетните области при интернационализацията на МСП – превозни средства, машиностроене, химическа индустрия, храни и земеделие, информационни технологии, логистика.
 
Представители на компании, участващи в конференцията, споделиха опита си на американския пазар и вижданията си относно ползите от сключване на споразумение на трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции.
 

03.12.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад