Назад

БТПП участва в регионална конференция за социалния диалог

Аз съм уверен, че регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа е един от най-силните инструменти, който нашите страни имат в своето развитие, в участието си или в подготовката си за бъдещо членство в ЕС. Това заяви вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин по време на петата регионална кръгла маса „Социален диалог в Югоизточна Европа".
 
Участниците в конференцията – представители на министерства, синдикати и работодателски организации, обсъдиха реформата на трудовото законодателство в страните от Югоизточна Европа.
 
По време на дискусиите акцент бе поставен върху труда, работната заплата и незащитената заетост. Според министър Калфин с повече ангажираност и отговорност трябва да се търсят решения за ръст на икономиката, за създаване на работни места, за уреждане на трудовите отношения.
 
Представена бе информация за българския опит при прилагане на трудовото законодателство, оценка на въздействието при промени в релевантните нормативни актове и конструктивни консултации със социалните партньори – предпоставка за постигане на устойчиви резултати.
 
Министър Калфин увери, че социалният диалог ще бъде един от важните елементи при вземане на решение в настоящето правителство.
 
След конференцията заместник генералният директор на Международната организация на труда Грег Вайнс и министър Ивайло Калфин разговаряха с представители на работодателски организации и на синдикатите. На срещата БТПП бе представена от главния секретар Васил Тодоров. Сред дискутираните теми бяха усъвършенстване на трудовото законодателство, осигуряване на достъп до професионална квалификация, нетърпимост към неформалната икономика, сътрудничество в борбата с експлоатация на хора във всички нейни форми.

25.11.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад