Назад

Заключителна конференция по проект GuardEnНа 20 ноември 2014 г. в сградата на БТПП, зала А, на ул. Искър № 9 от 11.00 ч ще  се проведе заключителна конференция по проект GuardEn.
 
Проектът се изпълнява по програмата  за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа и в него участват организации от 8 страни - България, Гърция, Италия, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария и Република Хърватска. Българските партньори са БТПП и „Аграрен Университет – Пловдив“.
 
В рамките на проекта се  разработи  еколого съобразен модел GuardEn,  който обедини усилията на партньорите  по създаване на стандарт за опазване на околната среда. Стандартът е предназначен за предприятия от агро индустрията, които се занимават с производствени и преработвателни дейности.  Същият представлява съвкупност от дейности  и превантивни мерки за ограничаване на вредните последици от замърсяването на околната среда. Освен това производителите от бранша на агроиндустрията , опазвайки околната среда, създават  и  по еколого-съобразни продукти.
 
Стандартът GuardEn бе представен на поредица от обучения и консултационни сесии,  проведени от БТПП през м. октомври и  м. ноември през настоящата година, по време на които  участниците се запознаха подробно с принципите на  стандарата и  използваната методология.   Дискутираха се  също теми, свързани със  състоянието на водите и почвите в София и областта като експерти от  бранша на агроиндустрията  дадоха конкретни препоръки за опазването на чиста околна среда и предложение за обединяване на фирмите от Софийска област в  клъстер GuardEn . 
 
Фирмите и агро предприятията, които взеха участие в обученията и консултациите , предложиха  мерки за засилване на интереса от страна на производителите към внедряване на стандарта, чрез издаване на сертификат, които ще  мотивира производителите към социално отговорно поведение и разпознаваемост на продукцията със знак  GuardEn  на пазарите в Европа. 
 

18.11.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад