Назад

БТПП награди победителите в Националния младежки конкурсАнгажирана с реализирането на идеята за осигуряване на по-добри условия за младите хора в посока професионална реализация и перспектива за развитие, през лятото на тази година БТПП организира Национален младежки конкурс.
 
Целта е да се насърчи иновативността и предприемаческия дух на младите хора чрез стимулиране разработването на проектни идеи, свързани с бизнеса. БТПП счита, че това е още една стъпка за приближаване на обучаващите се до дейността и нуждите на фирмите.
 
След разглеждане на представените идейни проекти Комисия определи победителите в конкурса.
 
Председателят на БТПП, в присъствието на членовете на Изпълнителния съвет на Палатата, обяви най-успешно представилите се участниците и им връчи удостоверения и парични награди. Предоставя им се и възможност за стаж в БТПП.
 
Първо място в Конкурса не бе определено. За второ място по темата „Оптимизация на интернет страницата на БТПП. Превръщането й в информационен сайт за икономически новини и анализи“ награда получи Васил Михов.
 
На трето място по темата „Стратегически план за внедряване на нова услуга „М2М“ (member to member) на уеб сайта на БТПП“ бяха класирани Елица Томова и Ваня Нинова.

14.11.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад