Назад

Дебат за трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ

Председателят на БТПП Цветан Симеонов взе участие в десета конференция от поредицата "Конкурентоспособност на българската икономика", посветена на предизвикателства пред българската икономика, произтичащи от членството на страната в ЕС. Форумът, който се състоя на 18 ноември в София, бе организиран от Института за икономическа политика и Фондация Ханс Зайдел. 
 
Основните дискусии в рамките на форума бяха съсредоточени върху две теми - Единният банков надзорен механизъм на ЕС и Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) между ЕС и САЩ. Цветан Симеонов участва в дебата по втората тема заедно с Диана Найденова, директор Икономическа политика в Министерството на икономиката,  Ян Шмитц, ТПТИ координатор в ГД „Търговия“ на Европейската комисия, Георги Шиваров, зам.председател на Българската стопанска камара, и Марк Дилард, съветник по политическите и икономическите въпроси в Посолството на САЩ в София. 
 
Председателят на БТПП представи параметрите на преговорите по ТПТИ, основани върху принципите на пазарната икономика - да се запазят и да не се дават конкретни предимства на едната или другата икономика.
 
По изчисления на Центъра за изследвания в областта на икономическата политика (CEPR), ползите от такова партньорство за ЕС се оценяват на 119 млрд. евро годишно, докато за САЩ  - на 95 млрд. евро, годишно.
 
В момента митата, прилагани в търговията между ЕС и САЩ не са високи (между 3 и 5 %) и касаят само някои стоки, но намаляването и отпадането им още повече ще улесни бизнеса, посочи Цветан Симеонов. Същественото улеснение на търговията ще произтече от намаляването и премахването на нетарифните бариери, които и от двете страни на Атлантическия океан представляват сериозна пречка. Според направените изчисления за влиянието на предлаганите сценарии за въвеждане на такива облекчения, търговските разходи ще намалеят между 10% и 25%. 
 
Изложените в хода на дискусията предварителни оценки за въздействието на ТПТИ бяха преобладаващо позитивни. 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов отбеляза, че това партньорство ще накара българския бизнес да преосмисли своята стратегия в производството и търговията, тъй като със сигурност предстои изостряне на конкуренцията.
 
Цветан Симеонов представи и 10-те очаквани резултата от Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции, според Американската търговска камара в България - икономически растеж; ръст в двустранната търговия; универсални стандарти за индустриите и услугите; активизиране на иновативния потенциал; повече трудова мобилност; трайно създаване на нови работни места; ръст на инвестициите; просперитет и приходи за всички; повишаване на конкурентоспособността; затвърждаване на трансатлантическите ценности. Той сподели и мнението на европейския бизнес по темата, която бе разгледана по време  на третото издание на Европейския парламент на предприятията  на 17 октомври 2014 г. в Европейския парламент в Брюксел. От участвалите над 600 компании от 45 страни 71% изразиха мнение, че ТПТИ ще има благоприятен ефект и ползи за европейските фирми.
 
В хода на дискусията бяха изказани и мнения против Споразумението за трансатлантическо партньорство между ЕС и САЩ, но по представените предварителни проучвания очакваните ползи са повече от недостатъците. Бе изтъкната нуждата от повече информация за преговорите по споразумението, която да ориентира и подготви българския бизнес за предизвикателствата и възможностите.
 
Дискусията по темата продължава на 2 декември 2014 г. на конференция: Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции /ТПТИ/: Перспективи пред малкия и средния бизнес.
За повече информация: ТУК
Регистрация: ТУК

19.11.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад