Назад

Заключителна среща по проект „TRUST“

На 13 ноември 2014 г. в резиденцията на Н.Пр. г-жа Гюру Катарина Викьор, посланик на Кралство Норвегия се състоя заключителна среща за представяне на проектите, изпълнявани по линия на фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 година. Екип на БТПП представи резултатите по проект „TRUST“ - „Прозрачност за устойчива социална политика“, реализиран с финансовата подкрепа на Фонда. Проектът бе с продължителност две години и партнираща организация на Палатата бе  Конфедерация на работодателите, Норвегия. 
 
Основните дейности, които бяха изпълнени са:
- проведени регионални семинари с над 200 участници и заинтересовани страни, които повишиха своите знания в областта на тристранното  сътрудничество като фактор за опазване на социалния мир  и за създаване на условия за развитието на работеща и конкурентна икономика;
- организирана кръгла маса с участие на норвежкия партньор с цел обмяна на добри практики в областта на социалния диалог;
- проведена работна визита в Норвегия.
 
Във връзка с приключването на проекта предстои финална конференция, която ще бъде проведена в гр. Осло, Норвегия на 25 ноември 2014 г. Информация и детайли за събитието ще бъде публикувани допълнително.
 

14.11.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад