Назад

Възможности за разширяване услугите на Черноморската банка за търговия и развитие в полза на българския бизнесПрезидентът на Борда на директорите на Черноморската банка за търговия и развитие Ихсан Угур Деликанли проведе среща с председателя Цветан Симеонов в края на миналата седмица. В срещата участваха съветникът на президента на банката Ерсен Екрен и директор „Финансови институции“ Неждет Сарисозен.
 
Обсъдени бяха възможностите за разширяване услугите на банката в полза на българския бизнес. Договорено бе реализирането на проучване сред българските фирми относно необходимостта им от финансиране на конкретни проекти и дейности в региона. 
 
Планирано бе провеждането на представяне на услугите на Черноморската банка за търговия и развитие през 2015 г. в София. 
 
При проява на предварителен интерес за участие в събитието:
Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“, БТПП 
тел.: 02/ 8117 489
e-mail: interdpt@bcci.bg
 

24.11.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад