Назад

Общо събрание на Асоциацията на Балканските палати

На 8 ноември 2014 г. в Атина се проведе Годишно общо събрание на Асоциацията на Балканските търговски палати (АВС). Домакин на срещата бе председателят на Съвета на гръцките търговско-промишлени палати Константинос Михалос. Председатели и представители на търговските палати на Албания, Босна и Херцеговина, България, Кипър, Македония, Сърбия, Турция и Черна гора взеха участие в събитието. БТПП беше представена от главния секретар на Палатата Васил Тодоров.
 
В рамките на общото събрание на АВС бе разгледан въпросът за предимствата и недостатъците на двата вида членство в търговско-промишлените палати - задължително и доброволно, като Васил Тодоров посочи предимствата на българския модел на доброволно членство.
 
Председателят на Стопанската камара на Македония Бранко Азески представи необходимостта от активизиране на дейностите по изграждане на трансграничните транспортни коридори VIII и X и тяхното значение за улесняване на търговията и стокообмена между балканските държави. 
 
От българска страна Васил Тодоров направи презентация на предстоящото международно състезание по арбитраж /Pre-Moot/, което  ще се проведе в БТПП в началото на 2015 г. В състезанието ще вземат участие студенти от цял свят, като то представлява тренировъчна фаза за официалното състезание - The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, което всяка година се провежда през месец октомври във Виена. Палатите от АВС бяха поканени да разпространят информацията сред своите членове и да насърчат участието на отбори от университетите от Балканските страни в събитието в София.
 
Общото събрание приключи с избор на председател на Асоциацията на Балканските палати за 2015 г. Постът бе поет от Бранко Азески – председател на Стопанската камара на Македония.
 

10.11.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад