Назад

БТПП не приема предложения законопроект за актуализация на Държавния бюджет за 2014 г., с изключение на увеличението на средствата за здравеопазванеПредставители на работодателски и синдикални организации днес бяха запознати с актуализацията на бюджета в Министерството на финансите. Домакин на срещата бе заместник финансовият министър Кирил Ананиев и тя се проведе паралелно със заседанието на Министерския съвет, на което се обсъждат същите текстове.
 
На първо място БТПП счита, че когато се планират повече средства в отделните сектори, всяка институция е необходимо да представи информация на данъкоплатците какво точно възнамерява да усъвършенства в своята дейност за по-добро и по-качествено обслужване. Както се вижда за някои от институциите планираните средства се отнасят за текущи разходи, което е показателно за неспазване на бюджетната дисциплина.
 
От друга страна, бизнесът има притеснения, че не можем да удържим 3-процентната граница на дефицита, като се залага неговата стойност на касова основа до 3.7% по консолидираната фискална програма (2 992,7 млрд. лв.). Това означава отдалечаване от критериите за приемане в ERM II и от положителните ефекти за българската икономика.
 
БТПП счита, че увеличение на държавния дълг с 4,5 млрд. лв. до максимален размер от 8,9 млрд.лв. в рамките на годината или общо държавен дълг от 22,5 млрд. лв. (28.4% от БВП) ще се отрази негативно на цялостната икономическа среда у нас, ще влоши международната оценка за България, което е лош сигнал за инвеститорите. От гледна точка на предложението за емитиране на нов държавен дълг, БТПП е на мнение, че е необходимо да се използват възможностите на фискалния резерв.
 
БТПП не приема предложения законопроект за актуализация на Държавния бюджет за 2014 г., с изключение на увеличението на средствата за здравеопазване. По отношение бюджета на НЗОК за 2014 година, БТПП го приема като крайно, но с ясната позиция, че отпускането на допълнителни средства в нереформирани системи, без да е обвързано с конкретни реформи, в която и да е сфера, е с отрицателен резултат.
 
Работодателите и синдикатите получиха уверения, че могат да направят бележки по актуализацията на бюджета между първо и второ четене в парламента. Това е наложително поради изключително краткия срок, в който социалните партньори трябваше да се запознаят с документите.
 
Пълният текст на становището на БТПП   ТУК

11.11.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад