Назад

Регионален форум "GS1 в Европа" 2014 бе проведен в Ница

Форумът на Националните организации "GS1 в Европа" се проведе в Ница, Франция под мотото „В услуга на потребителя от 21-ви век“.
 
Българската делегация бе в състав от членове на Бюрото и експерти и бе ръководена от председателя на Бюрото на Съвет GS1 България и председател на БТПП Цветан Симеонов.
 
Срещите по проекти, пленарните сесии и обученията застъпиха широко прилагането на стандартите GS1 в производството и търговията на дребно, съобразени с нуждите на клиента от 21 век – „поколението на дигиталните технологии“.
За бизнеса това означава, че се увеличават предизвикателствата за намаляване на себестойността на продукта и увеличаване на ползите за клиента като: бързина за предоставянето на информация за продукта, качество на информацията, възможност за навременна доставка и потребление.
 
При представянето на най-новите тенденции и разработки в системата от стандарти GS1 Президентът на международната организация GS1 Мигел Лопера обърна особено внимание на качеството и пълнотата на данните - важни както за осъществяването на търговските отношения, така и за повишаване качеството на обслужване на крайните потребителите и гарантиране на тяхната безопасност.
Чрез различни приложения, в основата на които е заложено използване на стандартите GS1, потребителите получават възможност за информиран избор при покупка. „Създаването на каталог с данни, които да бъдат предоставяни за осъществяване на търговските отношения и информиране на потребителите, трябва да се превърне в приоритет за всяка страна“.
В тази връзка е в някои страни (например Унгария) качеството на данните за продуктите и информацията за фирми, производители и търговци, която е събрана от GS1 Унгария и публикувана в продуктовия каталог на интернет страница им, се използва и от Агенцията по контрол на храните.
Достоверността на информацията е гарантирана дори и за такива държавни и контролни органи.
 
Друга важна тема на Рефионалния форум бе застъпването на стандартите в хуманитарните организации в световен мащаб, като UNICEF, WHO, UNHCR.
Стандартите GS1 са подходящи за логистиката в тези организации, както и за по-доброто сътрудничество между тях. Разходите по логистичните процеси възлизат между 40-60% от стойността на продукта, което при използването на стандартите би довело до снижаването им, по-бърза доставка, по-правилно съхранение на лекарства и ваксини с определен срок на годност и правила на съхранение.
 

11.11.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад