Назад

Обучителни семинари и консултационни сесии по проект GuardEN

През изминалите две седмици екип от експерти на БТПП, съвместно с преподаватели от Аграрния университет в Пловдив и Института по почвознание в София, проведоха поредица от семинари и консултации в рамките на проект „GuardEN“, финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“. Бяха разгледани и дискутирани следните теми:
  • Развитие на социално отговорни предприятия: системен доброволен принос към процесите за опазване на околната среда.
  • Стратегическо планиране за управление на екологичния риск и опазване на природните ресурси.
  • Рискове и екологични проблеми на водите и почвите в София област.
  • Заключителни дискусии, допирни точки и противоречия във връзка с идентифицираните замърсяващи фактори в София област. Предприемане на съвместни действия за подобряване на екологичното състояние.
 
В семинарите взеха участие представители на сектор агроиндустрия, НПО, екологични организации и заинтересовани страни. В резултат на проведените дискусии и консултации бяха изведени конкретни препоръки за подобряване на състоянието на водите и почвите в страната.
 
Проект GuardEn стартира през 2012 г. като в рамките на неговото изпълнение се разработи екологичен стандарт за опазване състоянието на водите и почвите. Стандартът е предназначен за различни предприятия от агро индустрията и хранително-вкусовата промишленост.  За повече информация: http://www.guarden.eu/

07.11.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад