Назад

БТПП участва в партньорска среща по проект „Linked2Media”В Истанбул се състоя среща на партньорите по проект Linked2Media, финансиран по Седма рамкова програма на ЕС. Проектът стартира в края на 2011 г.  и се изпълнява от БТПП в партньорство с 13 организации от 7 държави – България, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Румъния и Турция.
 
Целта на проекта е създаването на „интелигентна“ електронна платформа, където МСП ще могат да следят оценката на потребителите за предлаганите от тях стоки или услуги и да подобряват маркетинговата си стратегия и позициите си на пазара. Платформата е многоезична, като функционира й на български език.
 
По време на срещата БТПП представи бизнес план за ползването на платформата от МСП в България. От началото на 2015 г. платформата може да се ползва от фирмите, опериращи в отраслите: информационни и комуникационни технологии; туризъм; храни и напитки; облекло.
 
Българските предприятия от гореспоменатите сектори ще следят своята он-лайн репутация с помощта на платформата, която ще анализира налична информация за тях в различни електронни системи и социалните мрежи и ще предоставя анализи под формата на динамични графики, отразяващи напредък или спад на потребителско търсене за предлаганите стоки или услуги.
 
Партньорите по проекта обсъдиха и възможностите за надграждане на платформата, така че тя да бъде ползвана от всички МСП, опериращи в различни сектори на икономиката.
 

23.09.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад