Назад

БТПП: Публично-частното партньорство - трета възможност за изграждане на инфраструктурата на странатаСъстоя се първото заседание на Обществения съвет към Министерството на регионалното развитие (МРР) под председателството на вицепремиера и министър на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране Екатерина Захариева. 
Представени бяха приоритетите в развитието на пътната инфраструктура през новия програмен период 2014 – 2020 г. и източниците за финансирането им.
Участниците в Съвета обсъдиха и необходимостта от промяна в подзаконовата нормативна уредба, която се отнася до проектирането на пътища.
Изграждането на цялата автомагистрала „Хемус“, Лот 3 на АМ „Струма“ и тунелът под Шипка - от ключово значение за връзката между Северна и Южна България - ще бъдат предложени за финансиране от  ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., стана ясно по време на обсъждането.
Най-важният проект за Северна България, който значително изостава с развитието си спрямо Южна България заради липсата на добри пътни връзки, е строителството на АМ „Хемус“,посочи Захариева.   
През следващите шест години страната ни планира да инвестира 800 млн.евро средства за модернизация и интегрирано развитие на транспортната мрежа - заеми основно от Европейската инвестиционна банка. 
 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи позицията на Палатата във връзка с изграждането на инфраструктурата.
„Десетки години, освен финансирането от ЕС и вземането на заеми, правителствата в България и отговорните институции пренебрегват и трета възможност за изграждането на инфраструктуратакоято е особено важна с оглед привлекателносттта на България от макроикономическа гледна точка, а именно партньорствата с други страни – т.нар. публично-частно партньорство“, припомни Симеонов.
Създава се впечатление, че при международни контакти - в страната и в чужбина - в повечето срещи с фирми и големи инвеститори, българските правителства, институции и неправителствени организации не са в състояние да представят дори неголям списък от предложения, проучени и подготвени проекти с възможност за пристъпване към конкретно договаряне и реализиране. 
От името на БТПП Цветан Симеонов предложи да се отделят целево средства за изготвяне на проекти, които да включват проучване, подготовка за изграждане на пътната инфраструктура. Именно с такива готови проекти да се търсят инвеститори и да им се предлага участие. „До сега такъв проект не ни е известно да е правен“, посочи председателят на БТПП.  
„Към момента много инвеститори, разполагащи със средства в областта, са изявявали желание за партньорство, но са се отказвали именно поради липсата на  предварителна информация или подготвен проект. Нека се помисли сериозно върху инвестирането на средства в проучване, подготовка и до някаква степен проектирана възможност. Това може да се окаже по-изгодно за страната, защото с малко вложени средства ще се привлекат многократно по-големи инвестиции”, допълни той.
Участниците в Обществения съвет  се обединиха около становището, че наредбата за пътно проектиране №1 е твърде остаряла и не съответства на съвременните условия. Затова документът ще бъде основно ревизиран. 
 

19.09.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад