Назад

Среща за подобряване на връзката между академичните среди и бизнеса с практическо приложение в САЩ 
По искане на г-н Детелин Еленков, професор от Angelo State University, Тексас, Вице- президент на International Academy of Business and Economics, САЩ.се проведе среща с продседателя на БТПП г-н Цветан Симеонов.
Според госта преподаватели от техния университет провеждат курсове за обучение по бизнес дисциплини с представители на бизнеса от конкретни фирми, заявили желание.

Това обучение се развива в две посоки – едната е за повишаване на степента на образование на бизнесмените, с получаване на документ за това, а другата е за подготовка на кадри на фирми, желаещи да развият бизнес в определени райони на света. И в двата случая обучението се провежда с определен минимум от присъствени часове, следвани от дистанционно обучение. 
Специфични примери бяха посочени с бизнесмени от Русия и Унгария, като връзката с тях се осъществява първоначално през търговско-промишлените палати на съответните страни.
През месец май 2011г. в България предстои посещение на група обучаващи се от САЩ, от служители на международни компании, чийто бизнес ще бъде насочен в страни от Източна Европа.

29.03.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад