Назад

НОИ обсъди предложение на БТПП за намаляване лихвата при просрочие на осигурителни вноски
На заседание на Надзорния съвет на НОИ свикано от председателя министър Тотьо Младенов бе разгледано изменение и допълнение в Кодекса за социално осигуряване. С предложената промяна чл 113 се намалява лихвата при просрочие на внасяне на осигурителни вноски , както и при събиране на неоснователно или недобросъвестно получени суми от държавното обществено осигуряване.

Сега действащата лихва  се състои от основния лихвен процент(ОЛП) плюс 20 пункта. Новото предложение е лихвата да бъде намалена на ОЛП плюс 10 пункта. По този начин ще се реализира едно от най-важните предложения на БТПП за усъвършенстване на икономическата среда в България, законовата лихва да се прилага в единен размер за всички публични вземания. 

Така може да се получи значително облекчение в обслужването на задълженията на работодателите - осигурители и на осигурените лица –каза представителят на БТПП в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, г-н Станимир Цоцов, който е заместник-председател на Надзорния съвет.

Процедурата е задествана, ако сега не се получи ще очакваме мъдрост от НСТС каза след заседанието г-н Цоцов.


21.03.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад