Назад

Трета среща на Клуба на смесените палати 
На 28 март 2011 г. БТПП бе домакин на третата среща на Клуба на смесените палати. Участие взеха представители на 18 смесени организации, като интересът нараства с всяка поредна среща. 
Бяха разисквани предложения за етичен кодекс на Клуба и работни принципи.

Освен това бе представена и идея за интернет страница на участниците в клуба, която да подпомага контактите както между самите смесени палати и камари, така и връзките им с потенциални членове и партньори.
Следващата среща на Клуба се очаква в края на месец май 2011 г.

28.03.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад