Назад

БТПП подписа договор за популяризиране и разпространение на ваучери за храна в системата на Палатата

От правителството и от опозицията да проявят отговорност към работещите граждани, като подкрепят вдигане на прага за изплащането на такива стимули в натура, които се признават за разход преди облагане
 
Председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов и управителят на Содексо Пасс България Жан Истас подписаха договор за популяризиране и разпространение на ваучери за храна през системата на Палатата в повече фирми от малкия и средния бизнес в регионите.
В трудните условия за българската икономика и за гражданите Палатата дава поредния сигнал към бизнеса, че корпоративната социална отговорност и грижа за работниците е важен елемент от индустриалните отношения – каза след подписването г-н Симеонов.
За г-н Жан Истас подписаното споразумение дава възможност да се запази интереса на малкия и среден бизнес от регионите към ваучерите за храна.
Целта на споразумението е чрез многобройните регионални и отраслови структури на БТПП да се направят усилия за разпространяване използването на ваучерните плащания като форма на допълнително стимулипане на работниците и служителите. Още по-полезен е този ход в условията на нарастваща инфлация и на затруднени възможности на домакинствата да посрещат ежедневните си разходи. Според г-н Симеонов, разширяването на тази система ще бъде допълнителен стимул към неработищите да търсят по-активно работа, да се образоват  и квалифицират по-активно за да могат да намерят работа и то точно в предприятия, които проявяват тази корпоративна социална отговорност за да улеснят посрещането на ежедневните нужди на техните семейства.
Ще използваме информационните възможности на всички регионални палати в системата на БТПП и ще обучим нашите служители как да разясняват и как да помагат за въвеждането на тези системи за допълнително стимулиране на работниците и служителите в предприятията и фирмите.
Като се изхожда от данните и очакванията на статистиката с инфлацията да увеличат приходите в бюджета над заложеното в него, сега е момента политиците, не само от правителството, но и от опозицията, да проявят отговорност към работещите граждани, като подкрепят вдигане на прага за изплащането на такива стимули в натура, които се признават за разход преди облагане.

18.03.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад