Назад

Информационни системи за планиране на фирмените ресурси (ERP) по проект „PLATO” на БТПП


 
На 25 март 2011 г. се проведе третата среща по проект „PLATO”, на тема „ERP и BI системи”. - Информационни системи за планиране на фирмените ресурси (ERP) Домакин на срещата бе фирма ТехноЛогика ЕООД, специализирана в софтуерните разработки, внедряването на информационни системи и приспособяването им към индивидуалните нужди на компаниите. ТехноЛогика е една от най-големите български софтуерни фирми, развиваща дейност на българския пазар от 1990 г. и асоцииран член на БТПП.
Лектори на семинара бяха Асен Бораджиев (Търговски директор в ТехноЛогика), доц. д-р Недка Гатева (Ръководител на направление „Бизнес софтуер и услуги” в ТехноЛогика) и Йонко Терзиев (Ръководител направление „Разработка на софтуер” в ТехноЛогика). 
Участниците в срещата бяха запознати с възможностите на ERP и BI системите за:
- интегриране на информацията, чрез обхващане на всички функционални области във фирмата;
- автоматизиране на бизнес процесите, с което се постига по-ефективно използване на ресурсите, по-бърз отговор на потребностите на клиентите и по-добри конкурентни позиции;
- организиране, систематизиране и оптимизиране въвеждането и използването на данни за бизнеса;
- достъп до оперативните данни в реално време, даващи възможност за провеждането на цялостен анализ, за състоянието на фирмата и вземането на оптимални решения от ръководителите.
Благодарение на срещата, участниците получиха знания, които ще им помогнат при бъдещото развитие на техните фирми, чрез унифициране потока от информация и усъвършенстване ефективното използване на наличните ресурси във фирмите.
Проведената среща е част от цикъл от 9 срещи по проект PLATO, осъществяван от БТПП и имащ за цел да повиши конкурентоспособността на българските фирми, чрез организирането на срещи-обучения и обмен на добри практики, прилагани от фирмите в PLATO мрежата.
За допълнителна информация:
Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти”

26.03.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад