Назад

Традиционна среща на Съвета на председателите на БТПП и РТПП(К)

Традиционна среща на Съвета на председателите на БТПП и Регионалните търговско-промишлени палати (камари) се състоя във Варна в рамките на провеждащия се тридневен семинар по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) – 12-14 септември. Лектор на семинара бе - Кирил Тюлев (специалист в областта) член на УС на ТПК-Пловдив и управител на НЦПО–Пловдив. 
 
Извън програмата на семинара се проведе и заседание на Съвета на председателите на БТПП и Регионалните ТПП/К. Обсъдени бяха настоящи проекти, по които работи Единната система от търговски палати, както и плановете за развитието й. 
Председателите на Регионалните ТПП/К предоставиха информация за участието си в Съветите за тристранно сътрудничество на регионално равнище. Отбелязано бе, че честа практика е в заседанията като представители на предприемачеството да присъстват само регионалните палати/камари. Основен проблем е тяхното формално провеждане от страна на държавните и местни органи.
 
Представени бяха резултатите по проект „TRUST“ на тема „Състояние на тристранното сътрудничество в България“. Проектът е изпълняван от БТПП в качеството си на национално призната работодателска организация, с финансовата подкрепа на Фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г. Семинарът е част от поредица инициативи за популяризиране на основните резултати от анализите по проекта. 
 
Председателите изразиха различни позиции относно Проект на Етичен кодекс, както и необходимостта да се имплементират правилата от проект „TRUST” в сега действащите вътрешни правилници за единната система и двата етични акта – Кодекс по етика в стопанската дейност и Кодекс за добро административно поведение.
Направени бяха предложения да се продължи обсъждането на въпроса, както и на мерки за оптимизиране на координацията на работата в единната система.
 
Демонстрирани бяха възможностите на новата система на Търговския регистър към БТПП и свързаните с нея дейности. 
Разгледани бяха настоящи проблеми пред бизнеса, свързани основно с кризата в Украйна и забраната за внос на някои традиционни български стоки в Русия. 
Анализирани бяха резултатите от направените проучвания относно размера на минималните осигурителни прагове и работната заплата в страната. 
Представени бяха конкретни проекти и предложения за съвместна работа от страна на чуждестранни партньори. Конкретизирани бяха основните проблеми пред чуждестранните инвеститори в България и трудностите, с които се сблъскват. 
 

15.09.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад