Назад

БТПП участва в конференция в Будапеща за възможностите при добива и ползването на природен газ в Дунавския регион

Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, участва в конференция „Перспективите и възможностите при добива и ползването на природен газ в Дунавския регион“ в Будапеща, Унгария. Организатори са Търговско-промишлената палата на Унгария и Дунавският енергиен форум.
 
Събитието бе открито от председателя на ТПП на Унгария Ласло Параг. Позиция по темата изразиха министърът на енергетиката на Сърбия Александър Антич, зам.-министърът на енергетиката на Руската Федерация Анатоли Яновски и зам.–министърът на икономиката и енергетиката на България Антон Павлов.
 
След официалните приветствия, представители на ТПП от региона представиха позициите на бизнес организациите по темата за местния енергиен пазар и ползите за бизнеса. 
Васил Тодоров направи анализ на състоянието на българския енергиен пазар, акцентирайки върху новосъздадения Енергиен борд. Основните цели на Борда, в който Палатата е представена от Николай Минков, изпълнителен директор на „Средногорие Мед Индустриален Клъстер”, са прозрачност, ниски цени и диверсификация на енергийния пазар.
 
На конференцията бе разгледано инфраструктурното развитие в Централна и Югоизточна Европа, както и пазарът на природен газ и перспективите за развитие. Представители на редица енергийни фирми изразиха своето виждане по темата „Южен поток”. Отделено бе внимание на необходимостта от повишаване на сътрудничеството между страните в региона с цел постигане на диверсификация на доставките.
 
 
 

16.09.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад