Назад

БТПП приветства навременната отмяна на поредната ненужна административна тежестБългарската търговско-промишлена палата с удовлетворение констатира и приветства отмяната на чл. 9, ал. 2 от  ПМС 118/20.05.2014г., извършена с ПМС № 277/2014 г. (обн. ДВ 76/12.09.2014г.).
 
Текстът на чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118/20.05.2014 г. задължаваше бенефициентите да оповестяват публично съобщение за ценови предложения, когато предвидената стойност за строителство, доставки и услуги е под праговете на предвидената стойност за съответната процедура, вкл. и съфинансирането от страна на бенефициента, а именно:
 
  •  по ниска от 60 000 лв. без ДДС - за строителство;
  •  по-ниска от 20 000 лв. без ДДС - за доставки или услуги.
На практика това означаваше, че бенефициентите по различни програми за всички поръчки на стойност под  посочените прагове са задължени да правят публични съобщения за набиране на ценови предложение в своите сайтове и в единния информационен портал.  
 
Съобщението не можеше да се изпраща по електронна поща, а само чрез официално писмо до управляващия орган, да се входира и към него да се приложи електронен запис на съобщението.
 
Задължението на отменения чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118/27.05.2014 г. водеше до забавяне на избора за изпълнители за поръчки под посочените стойности. От друга страна - с отменената разпоредба не се постигаха целите за публичност и прозрачност, поради липса на регламентиран механизъм за избор на изпълнител и сключване на договор.
 
Позицията на БТПП по разглежданите въпроси  - тук.
 
С отмяната на чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118/27.05.2014 г. Правителството отговори на очакванията на бенефициентите,  които заявиха своето несъгласие с това бюрократично  усложнение, което забавяше и блокираше  работата им, и представляваше ненужна административна тежест.

18.09.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад