Назад

В рамките на посещението си във Вaршава председателят на БТПП проведе срещи с международни организацииВ рамките на срещата на работодателските организации от Европа и Централна Азия на 11 и 12 септември във Варшава, на която българските работодатели бяха представлявани от председателя на БТПП Цветан Симеонов, особено внимание бе обърнато на необходимостта от по-нататъшно фокусиране на Международната организация на работодателите /МОР/ към най-важните въпроси на икономическата среда, на по-активна работа и включването на организациите – членки на МОР в изпълнението на функцията на организацията.
 
В рамките на посещението си във Варшава председателят на БТПП проведе серия от срещи с представители на международни организации и партньори.
Цветан Симеонов разговаря с новоназначения регионален директор за Европа и Централна Азия на Международната организация на труда /МОТ/ Хайнц Колер и представи последното развитие на индустриалните отношения в България.
 
Отличното сътрудничество на БТПП с Посолството на Полша в София и важната роля на досегашния посланик Н.Пр. Лешек Хенсел бе тема на разговор със зам.-министърът на външните работи на Полша Катаржина Кацперчук. Обсъдени бяха и двустранните търговско-икономически отношения.
 
На среща между представителите от Конфедерацията на норвежките работодатели - Хенрик Мунте и Торил Ридерволд, и Цветан Симеонов бяха коментирани виждания по успешно приключващия съвместен проект „TRUST“, изпълняван от БТПП. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г.
 
В рамките на визитата Цветан Симеонов проведе и среща с Ханс-Петер Кльос, изпълнителен директор на Колонския институт за икономически изследвания.
 
След приключване на традиционната среща във Варшава на работодателските организации от Европа и Централна Азия пред БТПП остана задачата - повишаване ангажираността й към инициативите на МОР, както и представянето на мрежите от интернационални компании GIRN, GOSH и GAN, с цел засилване на синергията между организациите-членки в МОР.
 
__________________
 
GIRN /Global Industrial Relations Network/ - Глобална мрежа за индустриални отношения - една инициатива на МОР за изграждане на платформа за развитие на индустраилните отношения и човешките ресурси от специалисти в мултинационални компании. Експерти от 30 от най-големите комапнии в света се събират 2-пъти годишно, за да дискутират новостите и трендовете в глобалните индустриални отношения. Основно предимство за членството в мрежата е възможността за ползване на експертизата на МОР по отношение на тудовата и социална политика.
За повече информация: Амелия Еспежо: espejo@ioe-emp.org или тел.: +41 22 929 0019
 
GOSH.net /Global Occupation Safety and Health Network/ - Глобална мрежа за безопасни условия на труд – платформа за двустранни срещи и споделяне на опит в сферата на безопасните условия на труд и управлението на риска сред мултинациоанлни компании. Членовете са специалисти в областта от най-големите фирми в света.
За повече информация и членство: asherson@ioe-emp.org или тел.: +41 22 929 0008
 
GAN / Global Apprenticeships Network/   - Глобална мрежа за стажантски програми и практически обучения – обединение на фирми, предлагащи стажантски програми и обучения, споделящи добри практики в областта и промотиращи практическите обучения. Членството в мрежата дава възможност за достъп до експертна информация за съставяне на стажантски програми и практически обучения, базирани на добрите практики на най-големите фирми в света, форум за двустранни срещи, както и възможност за изграждане на B2B партньорства между фирми от различни сектори, с цел стимулиране на
иновациите.
За повече информация: info@global-apprenticeships.org или тел.:+41 22 929 0000
 

16.09.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад