Назад

Посещение на представители на Асоциацията на италианските предприемачи Конфиндустрия

Представители на Асоциацията на италианските предприемачи Конфиндустрия Марио Пенса и Роберто Маскали,  директор на Конфиндустрия България,  посетиха БТПП и обсъдиха с председателя на Палатата Цветан Симеонов прилаганата във Великобритания система за етикетиране на хранителните продукти.
 
Италианската федерация на хранителната промишленост, с която сътрудничи Конфиндустрия, е повдигнала въпроса за прилаганата в Обединеното кралство система „светофар” за цветово кодиране на хранителни продукти, с което те се класифицират според съдържание на сол, захар и мазнини. 
 
„Светофарната система“ се прилага във всички големи вериги във Великобритания, без да има задължителен характер, но производителите са принудени да я използват за да съществуват на пазара в Обединеното кралство. 
 
Темата се обсъжда на ниво ЕС от декември 2013 г. по първоначална инициатива на Италия, която претендира за нарушение на европейския Регламент за етикетирането. Позицията на италианската страна е, че означенията, въведени от Великобритания, макар и за собствения й пазар, може да окажат негативно въздействие върху европейския пазар като цяло и върху експорта на някои държави-членки. Италия очаква въпросните означения да засегнат в особена степен експортирани традиционни италиански хранителни стоки като замразени пици, макарони, сосове и пр., които се реализират на пазара във Великобритания. 
 
Въпросът е разглеждан на заседания на Съвета на ЕС, както и от работните органи на Европейската комисия. На 25 септември ще се обсъжда проект на официално съобщение на ЕК до Великобритания, което гласи, че няма нарушение на Регламента за етикетиране, но Великобритания би могла да постигне същите цели чрез въвеждане на различна и по-пропорционална система, за да се избегне отрицателният ефект върху свободното разпространение на стоки на вътрешния пазар на ЕС, и по-специално за стоките, маркирани с червено.
До момента, резерви по отношение въведената от Великобритания система са изразени от 18 държави-членки, включително и от България.
 
БТПП ще окаже необходимото съдействие за ангажиране на съответните институции с темата включително Министерството на икономиката и енергетиката и новоизбрания комисар по бюджет и човешки ресурси Кристалина Георгиева.
 

12.09.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад