Назад

БТПП с активна позиция за необходимостта от нормално функциониращ единен пазар на услугите в ЕС

Организираната от БТПП делегация от ръководители на фирми - сред които и членове на УС на Палатата, представители на регионалните ТПП и на държавни институции, участва в семинар в Солун на тема: “Справяне с предизвикателствата при предоставянето на трансгранични услуги” . 
 
Инициатор на събитието е Европейската комисия - ГД „Вътрешен пазар и услуги” и Министерство на финансите на Гърция. 
 
Представители на фирми, регионални палати и национални власти от Гърция, Кипър, България и Румъния, заедно с експерти от Европейската комисия, обсъдиха проблемите, които бизнеса и потребителите в ЕС срещат на пазара за бизнес услуги.
 
Официални приветствия поднесоха представители на национални и местни гръцки власти. Проведени бяха кръгли маси и дискусии. 
Целта пред участниците от секторите строителство и бизнес услуги бе  отразяване на основните пречки и търсене на решения за оптимално функциониращ единен пазар.
 
Събитието е част от поредицата, с които ЕК предоставя възможност да бъде чут  гласа на бизнеса, като се акцентира върху пречките  за оптимално действие на  единен пазар, общото законодателство и неговото прилагане.
 

11.09.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад