Назад

Покана за обучение и индивидуални консултации за израстване в кариератаБТПП отправя покана за участие в обучение и консултации за израстване в кариерата. Обучителният ден ще се състои на 12 септември, а Консултантският ден - на 15 септември. И двете събития са част от дейността на създадения в София Център за кариерно развитие, по линия на проект на БТПП „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".
 
Основната цел на Центъра е да информира и консултира заети лица, стоящи на ключови позиции в МСП, и лица, стартиращи и управляващи собствен бизнес. Центърът съдейства за професионалното развитие на младите специалисти, най-вече в областта на личностни качества и умения за кариерно израстване.
 
Обучението за израстване в кариерата е предназначено за заети лица, с лектори водещи специалисти в тази област. Необходима е предварителна регистрация за участие.
 
Програма за обучение на заети лица в гр. София, 12 септември 2014 г. : ТУК
 
Регистрационна форма за обучението: ТУК
 
В рамките на Консултантския ден за израстване в кариерата ще бъдат предоставени индивидуални консултации по теми: съставяне на CV, подготовка на мотивационно писмо, осигуряване на референции, поведение и дрескод при интервю за работа, предлагани/ търсени позиции. Желателно е часът за консултации да се заяви предварително.
 
Регистрационна форма за Консултантския ден: ТУК
 
За контакти: тел.: 02/ 989 72 40; 8117 428, E-mail: sofia@vsa.bcci.bg ; fairs1@bcci.bg
 
Обучението и индивидуалните консултации са безплатни.

11.09.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад