Назад

БТПП представи 16-та класация „ТОП 100 Фирми, водещи в икономика на България през 2013 година”

Класацията „ТОП 100” на БТПП се изготвя за 16-та по ред година и представя фирмите с най-добри постижения за 2013 година по 5 категории. Изследвани са резултатите от дейността на 6 230 фирми, произвеждащи 82.05% от БВП за 2013 година, при 76% за 2012 г.  Методологията на „ТОП 100” включва само обективни финансови показатели.
 
При условията на политическата нестабилност и острите разногласия на политическата сцена, фирмите, класирани в първата стотица успяват да достигнат двоен ръст (207 %) в приходите от продажби през 2013 година спрямо 2012 година. 
 
При класацията по най-голяма печалба спрямо вложените собствени средства (възвръщаемост на капитала) 39% са от сферата на услугите и транспорта. Сред тях преобладават ангажираните с инженерни дейности, консултантски и спедиторски услуги, които достигат добра рентабилност. Сред класираните най-малко са фирмите от текстилния бранш и от производството на храни, където има значителна административна намеса като цяло в ЕС.
 
В класирането по намаление на задълженията първите 100 фирми са успели да намалят задлъжнялостта си наполовина – средно с 56 % спрямо 2012 г., като същевременно техните приходи растат и имат печалба. Забелязва се, че в тази класация от промишлените производства най-много са фирмите от хранителната индустрия.
 
Класацията по изменение на финансовия резултат показва, че основно промишлени предприятия успяват да преодолеят загуби от 2012 година и да излязат на печалба през 2013 година. 
 
В секторно отношение преобладаващите фирми от различните категории в „ТОП 100” са от сферата на търговията (38%) и промишлеността (19%). От индустрията за втора по ред година с най-много представители е производството на машини и оборудване. Добрите резултати на този бранш се дължат на насочеността му към външни пазари. 
 
Строителството е с 11% дял в „ТОП 100”, като за присъствието му допринасят най-вече изпълняваните публични поръчки, но като цяло в бранша не може да се отчете особено оживление. Същевременно БТПП напомня, че държавата не трябва да си позволява забавяне в плащанията към строителния бизнес, тъй като може да постави пред сериозни изпитания предприемачите от сектора.
Туристическият бранш присъства с 2% дял в „ТОП 100”, което според БТПП поставя необходимостта от по-добра реклама на страната ни. 
 
Една трета от класираните фирми са от София (столица и област) – 29%, следват Варна, Пловдив, Бургас и Стара Загора. От водещите фирми 77% са микропредприятия, 16% са малки, 4% средни и останалите 3% са големи предприятия, с което другата цел на класацията – да се даде признание на успехите на малките и средни предприятия, също смятаме за постигната.
 
Като част от подготовката на класацията „ТОП-100 – водещи компании в икономиката на България", БТПП предостави възможност на ученици от Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) и Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) да помогнат в обработката на фирмени отчети. Обучението им в Палатата се извършва по проект на Министерството на образованието и науката - „Ученически практики”,  което е и практическа подготовка за бъдещата им кариера. При обявяването на класацията председателят на БТПП Цветан Симеонов връчи на всеки един от учениците удостоверения за активното им участие при обработката на данни.
 
Повече информация за класацията: ТУК
 
Класацията „ТОП 100 Фирми, водещи в икономиката на България”, издание 2014 г.:  ТУК
 

 


08.09.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад