Назад

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС)

Днес се проведе заседание на НСТС на което бяха изнесени информации за състоянието на Държавния бюджет, и за състоянието в сектор Енергетика, в частност електроенергия.
 
Заседанието бе открито от Министър Председателя  Георги Близнашки в присъствието на вицепремиера Йордан Христосков и икономическия министър Васил Щонов. В заседанието участваха представители на Национално представителните организации на работодателите и на синдикатите. Българска търговско- промишлена палата бе представена от Председателя на Управителния съвет Цветан Симеонов.
 
В изказването си Цветан Симеонов поздрави служебното правителство за продължаването на социалния диалог в НСТС, и за важните проблеми които са подложени на обсъждане.  Той изрази удовлетворение от присъствието на всички социални партньори и оцени извършения критичен анализ по отношение на изпълнението на Бюджета, разкритите слабости както по изготвянето му, така и по изпълнението на приходната и разходната част. И в двата раздела има изоставане в изпълнението. 
 
Беше подчертано, че служебното правителство е пропуснало една добра възможност да направи икономия в бюджета като се въздържи от назначения, съкращения, уволнения там където работата не върви според вижданията му и се въздържи от назначения, които могат да бъдат отложени и предоставени на следващото редовно правителство.
 
Предвид намеренията на служебното правителство да подготви актуализация на бюджета, той отбеляза, че има изпълнение единствено в приходите от преките данъци, което доказва правотата в позицията на БТПП, че когато данъците са ниски, събираемостта е висока.
 
По отношение на разходите в бюджета, отбеляза, че те за съжаление нарастват повече от приходите, и че не трябва да се пропуска възможността за оптимизиране на администрацията като се отиде към нейното намаляване, а не увеличаване. Цветан Симеонов припомни, че вниманието трябва да се насочи към т.н. „Електронно правителство”.
 
Когато се готви проект  за актуализация  не трябва да се отива в посока на увеличаване на заплатите и на минималните осигурителни прагове (МОД) по административен път в сектори, в които няма или не може да има споразумения. В някои икономически дейности ( сектори) има фирми в затруднено състояние, и при административно разпростиране на средния ръст на осигурителните прагове ще се достигне  до още по- тежки последици.
 
В тази връзка бе напомнено, че правителството трябва да обърне особено внимание на просрочените задължения на държавата към бизнеса, които възлизат на 400 млн лв.  Също така бюджетите да бъдат  обвързани с постигането на определени цели и само тогава да се осигуряват като се обяви изрично, че  няма да се наливат пари в нереформирани сектори – това важи за администрацията като цяло, за енергетиката, образованието, здравеопазването, пенсионната система.
 

04.09.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад