Назад

Само 44 процента от фирмите-членове на БТПП са склонни да стимулират за Великден работниците си

Фирмите в застой и с ръст общо са 74,5 %, а в спад са 25,5 %


 
Отдел Икономически анализи на БТПП извърши експресно проучване сред членовете на Палатата за възможноститеи намеренията да бъдат стимулирани работниците във връзка с предстоящите Великденски празници
 
1. Икономическото състояние на Вашия бизнес в момента позволява ли Ви да стимулирате празнично своите служители ?
НЕ – 55,9 %
ДА - 44,1 %
Коментар : Следва да се отбележи една категория анкетирани, които имат икономическата възможност, но няма да стимулират празнично служителите си. Конкретизират, че стимулите трябва да се дават за добри постижения в работата, а не по определен празник, (с изключение на Коледа).
Отбелязва се и втора специфична група фирми, които са в икономически застой, но ще стимулират служителите си за великденските празници
Анкетираните, които са отговорили с НЕ, са по- малко от броя на фирмите в застой или спад, взети заедно.

2 За тези, които ще стимулират своите служители, начините са:
-- с пари – 74,1 %
-- в натура – 3,7 %
-- с ваучери – 7,4 %
-- друго – 14,8 % 
Преобладават отговорите за стимулиране с пари, но  някои от анкетираните са обърнали внимание и на символичните начини да уважат своите служители.
Независимо от състоянието на фирмата, и дали ще има възможност за празнично стимулиране, бизнесмените са отговорили по следния начин по отношение на служителите си, които биха стимулирали:

Кого бихте стимулирали ?
-- всички  - 54,1 %
-- определени служители -  45,9 %
Прогнозата на фирмите за близък период е:
(Във Вашия сектор как предвиждате развитието в близко бъдеще ?)
-- с ръст – 35,3 %
-- в застой – 39,2 %
-- в спад – 25,5 %
От тези резултати, имайки предвид икономическата ситуация с висока степен на временна неопределеност, фирмите в застой  и ръст общо са 74.5 %.
СПЕЦИФИЧНИ ОТГОВОРИ:
Стимулираме за свършена работа, а не за празник. Единствено, по
празник за Коледа раздаваме премии (извън премиите за свършена работа).
Фирмата ни е с ръст, но няма да има великденски стимули
2 фирми
Фирмата е с ръст, ще стимулираме всички, с пари
4 фирми 
Бизнесът ни е с ръст. Ще намерим стимули за определени служители. 
3 фирми
Фирмата е в застой, но ще стимулираме всички с пари
5 фирми
Нямаме възможност, но бихме стимулирали всички, а не определена група служители, дори символично
2 фирми 
Подробности от позицията на БТПП вижте в видео клипа 


29.03.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад