Назад

Правната парламентарна комисия възприе аргументите на БТПП по проекто-промените в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Депутатите от правната парламентарна комисия възприеха предложението на БТПП членовете на Комитетите за наблюдение на оперативните програми на ЕС, представляващи работодателските и синдикалните организации, да не бъдат причислявани към публичните длъжности , които попадат в обхвата на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. По време на заседанието на комисията БТПП беше представена от главния секретар на Палатата Васил Тодоров.
 
Становището на Палатата по цитирания законопроект акцентира върху независимостта на представителите на бизнеса спрямо останалите държавни служители в комитетите за наблюдение. Допълнителен аргумент е и факта, че в тези органи не се вземат решения за разпределяне на публични средства за конкретни проекти – това правомощие е предоставено на управляващите органи на съответните оперативни програми, които са съставени изцяло от държавни служители. 
 
 

18.06.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад