Назад

XXXIII Редовно Общо събрание на БТПП

На състоялото се на 17 юни 2014 г. XXXIII Редовно Общо събрание на БТПП беше избран нов 83-членен Управителен съвет. 
За председател на Управителния съвет на БТПП бе преизбран Цветан Симеонов, досегашен председател на УС на БТПП. 
За зам.-председател  на УС на БТПП бе преизбран Георги Стоев, досегашен зам-председател.
 
За членове на новоизбрания Изпълнителен съвет на БТПП, освен председателя Цветан Симеонов и зам. председателя Георги Стоев бяха избрани Тодор Табаков, Евгени Евгениев, Радка Стаменова, Миряна Калчева, Лъчезар Искров, Иван Стоименов и Васил Тодоров.
 
Приетите от Общото събрание Насоки за дейността на БТПП в периода 2014 – 2018 включват гарантиране на макроикономическата стабилност, подобряване на условията за стопанска дейност повишаване усвояването на средствата от европейските фондове, осигуряване на условия за успешно и устойчиво развитие на енергийния сектор в България, усъвършенстване на образователната система, двустранното и тристранно сътрудничество, подпомагане на българските фирми. 
 
Утвърден бе бюджет за приходите по дирекции и разходите по икономически елементи за периода 2014 – 2018 г.
 
В рамките на Общото събрание бе осъвременен Устава на БТПП. С направените промени се поставя акцент върху електронните средства за комуникация и необходимостта от намаляването на административната тежест. 
 
За повече информация: 
 
 
 
 

17.06.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад