Назад

Новото в проектозакона за енергийна ефективност

Информационен ден на тема „Новото в проекта на Закон за енергийна ефективност. Задължения и перспективи пред бизнеса“ организира на 27 юни 2014 г Enterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата. Събитието е част от инициативата на Европейската комисия „Европейска седмица за устойчива енергия 23 - 27 юни 2014 г.”.  Целта е да се разпространят добри практики и обмен на опит и нови идеи за постигането на приоритетите на ЕС в областта на енергетиката и климата. 
 
По време на информационния ден участниците ще се запознаят с нормативните изисквания, заложени в проекта на Закон за енергийна ефективност, разработен във връзка с транспониране разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС. На присъстващите ще бъде предоставена практическа информация относно предвижданите промени,  възможностите за намаляване производствените разходи, екологичните ползи и задълженията, произлизащи от стремежа на България да достигне едно по-добро и ефективно използване на енергийните ресурси с акцент върху институционалните, нормативните и финансовите условия за енергийната ефективност. Постигането на енергийна ефективност е инструмент и потенциална бизнес възможност, която в условията на икономическа криза силно повишава стойността си.  
 
Лектор по темата ще бъде инж. Владислава Георгиева, началник направление „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“, Агенция за устойчиво развитие и евроинтегация и преподавател в Института за следдипломна квалификация на УНСС по специалността „Основи на енергийния мениджмънт”. 
 
Събитието ще се проведе в гр. София, район „Студентски”, ул. „Проф. Георги Брадистилов” № 6, ет. 1 от 9.30 ч.
 
Програма: ТУК
 
За повече информация: ТУК
 
За регистрация, моля попълнете приложената регистрационна форма и я изпратете на 
e-mail: een@bcci.bg
Европейски информационен и иновационен център в БТПП
тел: + 359 888 637007; + 359 888 639593
 

10.06.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад